Обща теория на счетоводната отчетност
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
72% от 2 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Структурните елементи на счетоводния баланс са:

2

Стопански операции от кой тип НЕ променят стойностните размери на активите и пасивите и общата балансова стойност:

3

Изберете вярно пропуснатите данни в следното счетоводно уравнение:

активи 127 000 лв. = собствен капитал 82 000 лв. задължения...............лв.

4

Резервите се създават по решение на:

5

Амортизация не се начислява на:

6

Сметка Доставки по структура и предназначение е:

7

В кой от посочените случаи НЕ се прави извънредна инвентаризация:

8

Оборотната ведомост е техническо средство за:

9

Крайното кредитно салдо на сметка Доставчици в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

10

Изразходените материали в основното производство са осчетоводени:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Счетоводство
Други тестове от dani_petrich
Счетоводство на предприятието, за 11 клас
входен тест, 13 въпроса
Последно прегледали