Обща теория на счетоводната отчетност
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
40% от 41 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Структурните елементи на счетоводния баланс са:

2

Стопански операции от кой тип НЕ променят стойностните размери на активите и пасивите и общата балансова стойност:

3

Резервите се създават по решение на:

4

Амортизация не се начислява на:

5

Сметка Доставки по структура и предназначение е:

6

В кой от посочените случаи НЕ се прави извънредна инвентаризация:

7

При извършена инвентаризация на стоково-материални запаси е установена липса на материали по вина на отговорното длъжностно лице. Отчетната стойност на материалите е 1540 лв. Справедливата им стойност е 1620 лв. Начислен е ДДС. Начетено е виновното длъжностно лице със следната сума:

8

Оборотната ведомост е техническо средство за:

9

Крайното кредитно салдо на сметка Доставчици в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

10

Изразходените материали в основното производство са осчетоводени:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 1)
s.grigorova2235 написа на 22 мар 2020 ОТГОВОРИ
учител на 46 г.
реших теста за 2 минути с резултат 100% на 22 мар 2020
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство за 9-ти клас
междинен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тестът е подходящ за ученици изучаващи дисциплината счетоводство. Всички въпрости с изключение на 7-мия са само с един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Пламен Янков преподавател
(Много лесен)
10
327
1
11.07.2012
Химичен състав на клетката
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът включва белтъци - структура и свойства, биологични катализатори - ензими и видове нуклеинови киселини - ДНК и РНК. Включени са само въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
8
35
1
20.03.2020
Още тестове по Счетоводство
Други тестове от dani_petrich
Счетоводство на предприятието, за 11 клас
входен тест, 13 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
Балансови изменения под влиянието на стопански операции. решени задачи по теория на счетоводството тест за самоподготовка по счетоводство и отчетност на туризма инвентаризация активи пасиви задача задачи по обща теория на сч обща теория на счетоводната отчетност счетоводство и отчетност в туризма 9 клас въпроси които задават интервю работа обща компютърна грамотност стопанската отчетност покъсно задачи обща теория на счетоводството обща икономическа теория златева обща теория счетоводната отчетност отчетност на фирмата обща теория на счетоводната отчетност 11 клас ОТЧЕТНОСТ РАБОТА ДОКУМЕНТИ Организация отчетност дейностите ресторанта теория стопански операции и счетоводно отчитане компютърна техника комуникационни технологии вий глас задачи по счетоводство за активи и пасиви самоподготовка отчетност туризма счетоводство стопански операции теория на счетоводството тест по теория на счетоводството баланс счетоводни сметки разчети персонала капитал на предприятието 9 клас