Обща теория на счетоводната отчетност
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
60% от 41 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Стопански операции от кой тип НЕ променят стойностните размери на активите и пасивите и общата балансова стойност:

2

Резервите се създават по решение на:

3

Амортизация не се начислява на:

4

Сметка Доставки по структура и предназначение е:

5

В кой от посочените случаи НЕ се прави извънредна инвентаризация:

6

При извършена инвентаризация на стоково-материални запаси е установена липса на материали по вина на отговорното длъжностно лице. Отчетната стойност на материалите е 1540 лв. Справедливата им стойност е 1620 лв. Начислен е ДДС. Начетено е виновното длъжностно лице със следната сума:

7

Оборотната ведомост е техническо средство за:

8

Крайното дебитно салдо на сметка Клиенти в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

9

Крайното кредитно салдо на сметка Доставчици в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

10

Изразходените материали в основното производство са осчетоводени:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 1)
s.grigorova2235 написа на 22 мар 2020 ОТГОВОРИ
учител на 46 г.
реших теста за 2 минути с резултат 100% на 22 мар 2020
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство за 9-ти клас
междинен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тестът е подходящ за ученици изучаващи дисциплината счетоводство. Всички въпрости с изключение на 7-мия са само с един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Пламен Янков преподавател
(Много лесен)
10
327
1
11.07.2012
Още тестове по Счетоводство
Други тестове от dani_petrich
Счетоводство на предприятието, за 11 клас
входен тест, 13 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения