Обща теория на счетоводната отчетност
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
59% от 37 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Структурните елементи на счетоводния баланс са:

2

Стопански операции от кой тип НЕ променят стойностните размери на активите и пасивите и общата балансова стойност:

3

Амортизация не се начислява на:

4

Сметка Доставки по структура и предназначение е:

5

В кой от посочените случаи НЕ се прави извънредна инвентаризация:

6

При извършена инвентаризация на стоково-материални запаси е установена липса на материали по вина на отговорното длъжностно лице. Отчетната стойност на материалите е 1540 лв. Справедливата им стойност е 1620 лв. Начислен е ДДС. Начетено е виновното длъжностно лице със следната сума:

7

Оборотната ведомост е техническо средство за:

8

Крайното дебитно салдо на сметка Клиенти в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

9

Крайното кредитно салдо на сметка Доставчици в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

10

Изразходените материали в основното производство са осчетоводени:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 1)
s.grigorova2235 написа на 22 мар 2020 ОТГОВОРИ
учител на 46 г.
реших теста за 2 минути с резултат 100% на 22 мар 2020
Потребители решили този тест решават още...
Киселини и основи
тематичен тест по Химия за Ученици от 9 клас
Тестът е на тема киселини и основи. Обхваща двата раздела химия - органична и неорганична. Има само един верен отговор на въпросите.
(Лесен)
15
10
1
4 мин
13.08.2019
Философия, ценности и норми
междинен тест по Философия за Ученици от 9 клас
Тестът е разработен от учебник по Философия за 9. клас на издателство "Анубис". Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
8
13
1
1 мин
13.08.2019
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,198
1
20.07.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
639
1
16.07.2012
Тест по Информатика за 9-ти клас
изпитен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 9 клас
Изпитен тест за ученици по информатика за 9-ти клас, задължителна подготовка. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
19
1
2 мин
13.08.2018
Още тестове по Счетоводство
Други тестове от dani_petrich
Счетоводство на предприятието, за 11 клас
входен тест, 13 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения