Вътрешен контрол по ЗФУКПС
Въпросите са от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  09 октомври 2019 от | Въпроси:  41 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финансов контрол | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
59% от 1 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол са адресирани до:

2

Посочете грешния отговор.

Разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол се прилагат в организациите от публичния сектор:

3

Кои са принципите, които ръководителите трябва да спазват при осъществяването на финансово управление и контрол?

4

Финансовото управление и контрол се осъществява чрез:

5

Ефикасността представлява:

6

Икономичността е:

7

Принципът за доброто финансово управление се базира на три изисквания.

Посочете кой от тях е грешен?

8

Информацията трябва да бъде:

9

Информационните системи, могат да бъдат:

10

Предварителния контрол за законосъобразност е контролна дейност, чрез която се цели:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по теория на контрола
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 3 курс
Теста е предназначен за студенти от Стопанска академия "Д. А. Ценов"-гр. Свищов, изучаващи дисциплината Теория на контрола. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
141
1
1 мин
07.08.2012
Тест по финансов контрол
изпитен тест по Финансов контрол за Студенти от 3 курс
За студенти в направление "Финанси, счетоводство и финансов контрол". Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
32
166
1
01.04.2013
Тест по финансов контрол
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината „Теория на финансовия контрол“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
61
1
3 мин
08.07.2013
Държавна власт и държавна администрация
изпитен тест по Държавна власт и държавна администрация за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на знанията по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
52
4
1
25 мин
25.07.2019
Още тестове по Финансов контрол
Тест по теория на контрола, за 3 курс
изходен тест, 20 въпроса
Тест по финансов контрол, за 3 курс
изходен тест, 50 въпроса
Тест по финансов контрол, за 3 курс
изпитен тест, 32 въпроса
Други тестове от krasimira_kostadinova10
Последно прегледали