Вътрешен контрол по ЗФУКПС
Въпросите са от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  09 октомври 2019 от | Въпроси:  41 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Финансов контрол | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
54% от 8 явявания
Средно време за решаване: 18 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС се прилага от:

2

Посочете грешното.

ФУК осигурява разумна увереност, че целите на организацията са постигнати чрез:

3

Посочете грешното твърдение.

Защо в дефиницията за ФУК се въвежда понятието „разумна увереност“?

4

Посочете излишното твърдение.

Политиките и практиките по управление на човешките ресурси трябва да осигуряват:

5

Кои са стъпките на препоръчителния стандартен подход за управление на риска? Посочете излишния.

6

Вариантите за реакции относно риска са:

7

Информационните системи, могат да бъдат:

8

Превантивен финансов контрол може да бъде установен в:

9

При изпълнение на функциите си финансовия квестор е длъжен да:

10

Посочете грешното твърдение.

За финансов квестор може не да бъде назначено лице, което:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по финансов контрол
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината „Теория на финансовия контрол“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
68
1
4 мин
08.07.2013
Още тестове по Финансов контрол
Тест по финансов контрол, за 3 курс
изходен тест, 50 въпроса
Тест по финансов контрол, за 3 курс
изпитен тест, 32 въпроса
Тест по теория на контрола, за 3 курс
изходен тест, 20 въпроса
Други тестове от krasimira_kostadinova10
Последно прегледали
Сродни търсения