Банково дело
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  09 октомври 2019 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 11 клас
Среден резултат:
60% от 1 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Откриването на влог или депозит става на основание на:

2

Основна причина за депозиране на средства в банката е:

3

Кредит, който се предоставя срещу залог от валута, благородни метали, ценни книжа и други движими ценности се нарича:

4

Как се наричат кредитите, които банката предоставя на физически лица:

5

Откриване на банкова сметка става чрез:

6

За теглене на пари в брой от банкова сметка, клиентът трябва да подаде в банката:

7

Най-точно определение за чек е:

8

Акредитивът е форма на безналично плащане, при която банката:

9

Система за безналично уреждане на валутни взаимоотношения на валутни вземания и задължения между страните за определен период от време се нарича:

10

Търговските банки:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Последно прегледали