Финанси на международната търговия (ФМТ)
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  09 октомври 2019 от | Въпроси:  40 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Начинът на плащане в международната търговия определя:

2

Менителницата изразява:

3

Частични плащания при документираното инкасо се допускат, ако:

4

Задължението на банките участващи в документарното инкасо е:

5

Главната отговорност в акредитивната операция носи:

6

Авизиращата банка има задължението:

7

Обект на факторинг могат да бъдат:

8

В „попечителската сметка", водена от фактора, се отразяват:

9

При падежния факторинг износителят реализира следния ефект:

10

Окончателно уточняване на условията на емисията на ценни книжа касае ключови параметри, като:

Още тестове по Финанси
Тест по портфейлен анализ, за 4 курс
изпитен тест, 42 въпроса
Тест по капиталово бюджетиране, за 4 курс
изходен тест, 15 въпроса
Тест по международни финанси, за 4 курс
изходен тест, 36 въпроса
Тест по финанси, за 4 курс
изпитен тест, 30 въпроса