Данъчна политика
Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  10 октомври 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Данъчен контрол | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
35% от 3 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Пълна интеграция на личните и на корпоративните доходи означава:

2

Ставка 0% по ДДС не се прилага за:

3

Според H-S критерия облагаем доход ще е:

4

Облагането на едноличните търговци се извършва:

5

Оптималното данъчно бреме зависи от оптималния размер на държавните разходи, които то трябва да финансира.

6

Екоданъците са насочени повече към едрия бизнес и производството.

7

Облекчението за дарение при плоския данък се ползва на месечна и годишна база.

8

Подобно на корпорациите, ЕТ формира данъчна основа, наречена счетоводен финансов резултат.

9

Физическите лица имат право да ползват данъчно облекчение, когато имат непълнолетни деца.

10

Според ЗКПО лихвите за надвнесени данъци са непризнат за данъчни цели приход.

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Данъчен контрол
Данъчна политика, за 4 курс
тематичен тест, 29 въпроса
Тест по данъчна политика, за 4 курс
изпитен тест, 22 въпроса
Тест данъци и данъчно облагане, за 4 курс
изпитен тест, 29 въпроса
Други тестове от DenisKebapa
Последно прегледали