Дистрибуционна политика
Тест за студенти в 3-ти курс от НБУ, съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  10 октомври 2019 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Дистрибуционна политика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разходи на единица доставена продукция е показател за:

2

В теорията, свързана с дистрибуцията са обособени ............. етапа:

3

Хоризонталната интеграция се прилага, когато:

4

В зависимост от организацията и начина на движение на стоките в сферата на обръщение на стоките продажбите в търговията на едро могат да бъдат:

5

Електронният франчайзинг е ............ на традиционния.

6

Диференцирането на разходите за дистрибуцията е характерно за:

7

Изграждането на общ имидж на производителя и дистрибуторите и утвърждаване доверието на потребителите е част от:

8

Една от причините за възникване на дистрибуционен конфликт е:

9

Едно от основните решения, които се вземат във връзка с дистрибуционната политика е свързано с:

10

Основна цел на физическата дистрибуция е:

Други тестове от mariya5
Бизнес планиране - тест 3, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Бизнес планиране - тест 2, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Бизнес планиране - тест 1, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Последно прегледали