Електричество и магнетизъм
Тестът се състои от 20 въпроса от затворен тип за проверка на знанията на учениците по раздела. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  19 декември 2019 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 7 клас
Среден резултат:
35% от 4 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Колко кулона е зарядът преминал за 2 минути през напречното сечение на проводник, по който тече ток 0,5 А?

2

Колко е напрежението в краищата на резистор с R= 2 кΩ, ако през него тече ток 0,15 А?

3

Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

4

Коя формула не изразява закона на Ом?

5

Надпис „25А” можете да видите върху:

6

През резистор със съпротивление R =15 Ω тече ток І = 0,2А.

Колко е мощността на тока през резистора?

7

Посочете вярната комбинация за единицата ват:

8

През електрически уред протича ток 1,5 ампера, когато той е свързан с 24-волтов източник на напрежение. Какво е съпротивлението на уреда?

9

Електрическа лампа с мощност 60 W е забравена да свети на балкон в продължение на 20 часа. Колко електроенергия е изразходвала лампата за това време?

10

По проводник тече ток 4 А. За колко време по проводника ще премине заряд 12 С?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Входящо ниво по биология за VII-ми клас
входен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от прогимназиален етап, за да установи равнището на усвоените знания на учениците в 6 клас.
(Много лесен)
12
1,335
1
10.11.2015
Входящ ниво по Биология за 7-ми клас
входен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Входящ тест за установяване на знанията на учениците, предназначен за прогимназиален етап. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
821
1
19.10.2016
Още тестове по Физика
Тест по физика за 7 клас, за 7 клас
тематичен тест, 10 въпроса
Звук и слух, за 7 клас
тематичен тест, 21 въпроса
Последно прегледали