Население, човешки ресурси и човешки капитал
Тестът е за проверка на знанията относно човешките ресурси. въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Качен на:  20 февруари 2020 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Управление на човешките ресурси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
70% от 1 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от следните определения изчерпва най-пълно понятието „лица извън работната сила“?

2

Според методологията на НСИ коефициентът на икономическа активност е съотношение между:

3

Според методологията на НСИ коефициентът на заетост е съотношение между:

4

Коя от следните приоритетни оси е с най-голям бюджет в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013г.?

5

Кои са потребностите от най-висш характер в петстепенната скала на Маслоу?

6

Кой от следните показатели не се използва за измерване на човешкия капитал?

7

Кой от следните ефекти от инвестиционния процес в човешки капитал може да бъде класифициран като обществен?

8

Кой от следните ефекти от инвестиционния процес в човешки капитал може да бъде класифициран като фирмен?

9

Кой от следните показатели дава информация за здравния статус на нацията?

10

Трите стълба на инвестиционния процес в човека се формират от:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Управление на човешките ресурси
Човешки ресурси, за 3 курс
тест, 22 въпроса
Последно прегледали