Население, човешки ресурси и човешки капитал
Тестът е за проверка на знанията относно човешките ресурси. въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Качен на:  20 февруари 2020 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Управление на човешките ресурси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
21% от 5 явявания
Средно време за решаване: 9 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според методологията на НСИ коефициентът на икономическа активност е съотношение между:

2

Според методологията на НСИ коефициентът на заетост е съотношение между:

3

Коя от следните приоритетни оси е с най-голям бюджет в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013г.?

4

Кои двама икономисти са Нобелови лауреати по икономика за приносите си при създаването на модерната теория за човешкия капитал?

5

Дейностите, участващи във формирането на човешкия капитал, не включват:

6

Кои са потребностите от най-висш характер в петстепенната скала на Маслоу?

7

Кой от следните показатели не се използва за измерване на човешкия капитал?

8

Трите стълба на инвестиционния процес в човека се формират от:

9

Кои от следните разходи не се класифицират като преки разходи, свързани с конкретна инвестиция в човешки капитал?

10

При инвестициите в човешки капитал, алтернативните разходи:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по управление на човешките ресурси за 3-ти курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за семестриален изпит на студенти по специалност "Управление на човешки ресурси", 3-ти курс. Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
122
1
1 мин
02.09.2014
Човешки ресурси
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студентите от специалност икономика или икономика на човешките ресурси. Включва 22 затворени въпроса, изискващи един или повече верни отговора.
(Лесен)
22
77
1
3 мин
18.01.2015
Тест по Човешки ресурси за 3-ти курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Човешки ресурси" в 3-ти курс.
(Труден)
18
23
3
3 мин
25.07.2018
Още тестове по Управление на човешките ресурси
Човешки ресурси, за 3 курс
тест, 22 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения