Обща теория на статистиката
Теста е за проверка на знанията на учениците и оформяне на годишна оценка по статистика. Включени са само въпроси с един верен отговор.

Качен на:  28 февруари 2020 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Статистика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 12 клас
Среден резултат:
30% от 2 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Вариационни са статистическите признаци, които:

2

Съотносителните структурни относителни величини се изчисляват като отношение на:

3

Размерът (номерът) на най-много продаваните мъжки обувки е:

4

Непретеглена хронологична средна на моментен динамичен ред се изчислява, когато:

5

Ако разпределението е умерено асиметрично и средната аритметична е х = 6 000, а медианата - Ме = 6 100, модата е:

6

При n независими един от друг опити, при които вероятността (р) остава постоянна, биномното разпределение има дисперсия:

7

Грешка от първи род при проверка на хипотезата се допуска, когато:

8

При размяна на местата на факторния и на резултативния признак числовата стойност на коефициента на корелацията:

9

Функцията на плътността на вероятностите задава вероятността:

10

Коефициентът на Лоренц-Джини служи за измерване на:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по БЕЛ за зрелостници
изходен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Теста е предназначен за проверка на знанията на учениците по български език и литература преди ДЗИ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
36
1
1 мин
19.12.2019
Още тестове по Статистика
Последно прегледали