Обща теория на статистиката
Теста е за проверка на знанията на учениците и оформяне на годишна оценка по статистика. Включени са само въпроси с един верен отговор.

Качен на:  28 февруари 2020 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Статистика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 12 клас
Среден резултат:
32% от 8 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Вариационни са статистическите признаци, които:

2

Съотносителните структурни относителни величини се изчисляват като отношение на:

3

Размерът (номерът) на най-много продаваните мъжки обувки е:

4

Непретеглена хронологична средна на моментен динамичен ред се изчислява, когато:

5

Ако разпределението е умерено асиметрично и средната аритметична е х = 6 000, а медианата - Ме = 6 100, модата е:

6

При n независими един от друг опити, при които вероятността (р) остава постоянна, биномното разпределение има дисперсия:

7

Грешка от първи род при проверка на хипотезата се допуска, когато:

8

При размяна на местата на факторния и на резултативния признак числовата стойност на коефициента на корелацията:

9

Функцията на плътността на вероятностите задава вероятността:

10

Коефициентът на Лоренц-Джини служи за измерване на:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по обща теория на статистика
междинен тест по Статистика за Ученици от 12 клас
Тест по обща теория на статистиката за ученици от специализираните училища, изучаващи дисциплината. Всички въпроси (с изкл. на един) имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
89
2
14.08.2013
Още тестове по Статистика
Последно прегледали
Сродни търсения