Царство Растения
Тест върху раздела по биология за проверка на усвоените знания от учениците в 7.клас. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  28 февруари 2020 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 7 клас
Среден резултат:
36% от 25 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

От посочените клетъчни структури изберете специфичните за растителната клетка?

1. Вакуола

2. Цитоплазма

3. Клетъчна стена

4. Пластиди

5. Клетъчна мембрана

6. Ядро

2

Талусни растения са:

3

За коя растителна тъкан се отнася твърдението?

Клетките са малки, делят се бързо и растението нараства на височина и дебелина.

4

На схемата е представен процесът:

5

Определете вярното съответствие между растителен орган и основната му функция.

6

В коя от групите са изброени САМО голосеменни растения?

7

Кои от посочените растителни органи са видоизменени листа?

8

Кои от изброените структури се отнасят към плодната част на цвета?

1. цветно легло

2. тичинки

3. чашелистчета

4. семепъпка

9

Кои от белезите са характерни за двусемеделните растения?

1. осева коренова система

2. успоредно жилкуване

3. цвят с двоен околоцветник

4. разпръснати проводящи снопчета

5. мрежовидно жилкуване

6. прост околоцветник

10

Мъховете и папратите са кормусни растения, защото:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по биология за 7-ми клас на тема: Царство Растения
тематичен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Тематичен тест за 7-ми клас върху материала за Царство Растения. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
1,321
9
28.06.2013
Тест по биология за 7-ми клас на тема "Царство растения"
междинен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Междинен тест по биология за ученици от 7-ми клас върху раздел "Царство растения". Състои се от 10 въпроса. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
2,269
17
10.07.2013
Тест по физика за 7-ми клас на тема: електричество
тематичен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът може да се използва и като контролно върху материала за електричеството. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
1,897
3
17.09.2012
Още тестове по Биология
Тест по биология за 7-ми клас, за 7 клас
междинен тест, 20 въпроса
Тест по биология за 7-ми клас, за 7 клас
изходен тест, 13 въпроса
Други тестове от vasilka1
Последно прегледали
Сродни търсения