Международен мениджмънт
Тестът се състои от въпроси по предмета "Международен мениджмънт". Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.

Качен на:  03 август 2020 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите няколко фактора определят конкурентоспособността на националния бизнес. Тези фактори се отнасят до:

2

Според теорията за новото международно разделение на труда на Ф. Фробел, Дж. Ханрикс и О. Крейн компаниите изнасят своите операции зад граница:

3

През последните години:

4

Висшето оперативното ръководство на компанията (мениджмънтът):

5

Основните противоречия в управлението на корпорацията са:

6

Международният мениджмънт изследва проблемите на:

7

Анри Файол:

8

Мисията на компанията:

9

Общите стратегически цели на компанията са:

10

Според стратегията базирана на диференциация на продукта на М. Портър компанията:

Още тестове по Мениджмънт
Тест по мениджмънт, за 4 курс
изходен тест, 25 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения