Приобщаващо образование
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.

Качен на:  07 август 2020 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Специална педагогика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
52% от 8 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Идейният инициатор на интегрираното обучение е:

2

Интегрираното обучение в САЩ се ражда:

3

Началото на интегрираното обучение в България е през:

4

Как се нарича моделът, при който има размяна на малки групи ученици между специалното и масовото училище, от един и същи клас, по едни и същи учебни предмети?

5

Как се нарича моделът, според който първия час от учебния ден ученикът със СОП се обучава в специален клас, а в следващите часове продължава в обикновените класове?

6

Каква услуга е уреденото парично подпомагане от социалната служба на интегрирания ученик?

7

Каква форма на работа в клас е глухият ученик да рисува есента, докато другите съученици рецитират стихове за есента?

8

За пълноценното интегриране на ученика със СОП решаващо е:

9

За интегрирания ученик от селски район, най-подходящ модел на подпомагане е:

10

В условията на приобщаващото образование отговорността за ученика със СОП се поема от:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Хигиена за Студенти от 1 курс
Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
47
2
1 мин
25.11.2016
Последно прегледали
Сродни търсения