Бизнес планиране
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.

Качен на:  20 август 2020 от | Въпроси:  27 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Планиране и прогнозиране | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
40% от 3 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Показателят „Коефициент на EBID” се изчислява като отношение на:

2

При коя от посочените по-долу комбинации на основните показатели на бизнес план се намира оптималния избор:

3

Кой от различните видове риск при бизнес планирането отчита неосигуреността на инвестицията под влиянието на промените във вторичния пазар на ценни книжа:

4

Кой от различните видове риск при бизнес планирането се влияе от неосигуреността на планираните бъдещи приходи от дейността на предприятието?

5

Кой от различните видове риск при бизнес планирането се влияе от неосигуреността на инвестицията и характера на финансиране

6

При определянето на необходимата численост на основните работници в обосновката на производствената програма на предприятието с прекъсваем производствен процес се използват следните показатели:

7

При определяне на необходимата численост на основните работници в обосновката на производствената програма на предприятието с непрекъснат производствен процес се използват следните показатели:

8

Преоценката на клаузите по договорите е управленско въздействие при бизнес планирането, което се отнася до:

9

Кои са източниците на генериране на идеи в бизнес планирането?

10

Коефициентът на ликвидност, който определя платежоспособността на организацията и бизнеса при бизнес планирането се изчислява като отношение на:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
25 мин
25.10.2016
Още тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по бизнес планиране, за 3 курс
изпитен тест, 34 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения