Право и стандарти за телекомуникации
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.

Качен на:  17 септември 2020 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Право | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
38% от 2 явявания
Средно време за решаване: 13 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Специалният закон, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения на територията на Република България е:

2

Основните принципи на ЗЕС са:

3

Основните цели на ЗЕС са създаването на условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, като се:

4

Европейската комисия издаде Зелена книга за либерализирането на телекомуникациите, в която бяха заложени основните цели, валидни и до днес:

5

На ЕК са възложени някои от особено важните задачи, свързани с насърчаването на конкуренцията в електронните съобщения:

6

Държавното управление на електронните съобщения се осъществява от следните органи:

7

Електронни съобщения могат да се осъществяват:

8

Съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) функциите по регулиране и контрол на електронните съобщения се осъществяват от:

9

С решения КРС може да приема индивидуални или общи административни актове, които подлежат на обжалване пред:

10

Общите и нормативните административни актове на КРС се обнародват в:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Право
Основи на правото, за 1 курс
изпитен тест, 40 въпроса
Основи на правото, за 1 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Последно прегледали