Данъчно облагане и данъчна политика
Примерен тест с 25 въпроса по ДОДП (Данъчно облагане и данъчна политика). Въпросите са от затворен тип и имат по един верен отговор.

Качен на:  11 март 2022 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Данъчен контрол | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Принципите на данъчното облагане не включват:

2

Пределната данъчна ставка (MTR) е:

3

Кое от изброените не е разлика между данъците и таксите:

4

Целта на данъчното облагане е:

5

Облагаемата печалба се установява чрез:

6

Системата на облагане, която третира диференцирано доходите от различните източници се нарича:

7

Как може да се преразпределя доходът в икономиката:

8

Плоският данък фактически облага:

9

Данъчните постоянни разлики:

10

Негативният подоходен данък е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Тест по финанси върху данъци и данъчно облагане. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
101
1
07.11.2013
Последно прегледали
Сродни търсения