Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Полиноми на една променлива. Уравнения от по висока степен
Тестът е съобразен с учебното съдържание по математика за 9. клас. Включени са 20 въпроса, като някои от въпросите имат по два верни отговора.

Качен на:  25 януари 2009 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Математика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
24% от 386 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 13 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Решете системата

2

Сборът на две числа е 11, а разликата от квадратите им е 33. Произведението на тези две числа е:

3

Периметърът на правоъгълник е 24 см. Ако едната страна увеличим с 2см., а другата с 1 см. ще получим нов правоъгълник, чието лице е с 19 см по-голямо от лицето на дадения. Лицето на дадения правоъгълник е:

4

Ако M(x) = (3 - x)3- 2(x + 1)2- 3x + 5  и  N(x) = (x - 1)3+ 3(1 +2x)2 - 1, то коефициентът пред члена от втора степен в нормалния вид на полинома M(x) + N(x)  е :

5

Ако A(x) = 4x2(x - 1) - x(3 - 4x) - 1  и  B(x) = 1 - x2(2x +3) + 4x3, то сборът от коефициентите на полинома C(x) = A(x) + B(x)  в нормалния вид е :

6

При деление на полиномите M(x) = x4- 4x3+ 4x2+ x - 2  и  N(x) = - x3+ 2x2- 1  се получава частно:

7 При деление на полиномите P(x) = x3+ 5x2- 8x + 4  и  Q(x) = x - 1  се получава остатък:

8

Изразете чрез елементарните полиноми  p = x + y  и  q = xy симетричния полином x2+ y2 - 3x - 3y + 2

9

Ако x1 и xкорените на квадратното уравнение 3x2+ 8х - 3 = 0, съставете квадратно уравнение, чиито корени са равни на произведението и сбора от квадратите на корените на даденото:

10

Сборът от квадратите на цифрите на двуцифрено число е 13. Ако разделим числото на сбора от цифрите му се получава частно 6 и остатък 2. Произведението от цифрите на числото е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Коментари (1-10 от 2)
peika7918 написа на 21 окт 2015 ОТГОВОРИ
ученик на 16 г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методии", с. Боровци , Берковица
20 правилни, 1 грешен -96%? Не е честно - въпросите са 20.
реших теста за 32 минути с резултат 96% на 21 окт 2015
aa22cc написа на 08 юни 2015 ОТГОВОРИ
потребител на 47 г. от София
1)15 правилни; 6 грешни -> 15+6=21, а теста е 20 въпроса; 2) Реших да си видя грешките ->всички отговори, които сте посочили са верни; Сложна система за смятане на процент!?! Иначе тестчето си го ...Виж още
реших теста за 10 минути с резултат 73% на 08 юни 2015
Потребители решили този тест решават още...
Тест - входно ниво
входен тест по Математика за Ученици от 9 клас
Тестът има за цел да провери уменията на учениците в началото на 9-ти клас и дава възможност за проверка нивото на овладяване. Ако проверката се извършва от преподавател е желателно да изисква подробен запис на решенията. Необходимо време за работа – 40 мин.
(Труден)
16
1,210
1
10.09.2008
Изходен тест по ИТ за 9-ти клас
изходен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас по Информатика.
(Лесен)
24
35
1
2 мин
05.09.2018
Още тестове по Математика
Тест - входно ниво, за 9 клас
входен тест, 16 въпроса
Еднаквости, за 9 клас
тематичен тест, 24 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
педагогогении в системата факториалната зависимост на управленското решение бактериална зависимост на управленски решения клас системи вземане речения математика 9 системи пръстен от полиноми на една променлива Математика втора 5 6 етапи развоя системата детски дейности решения задачите учебника поп васил левски като педагог теоретични основи информационното осигуряване системата здравеопазването ове стандарти системи управление системи математика за 9 клас гергана и везира два свята и две цивилизации резюме втора песен илиада диспечерски системи за таксиметровите служби като аргументативен тип многомониторни системи хектор като воин съпруг и баща историчесото решение системи за периметров контрол кантовото решение на проблема за свободатаразмишление водата като дисперсна система гергана и везирът два свята и две цивилизации изворът на белоногата системи уравнения 9 клас е е информационни системи в парцала тестове по математика алгебра 9 клас