Правоъгълен триъгълник
Тестът е съобразен с учебната програма по математика за 7.клас и има за цел да провери знанията на учениците по дадената тема. Съдържа 20 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор. Въпросите акцентират върху материала: Правоъгълен триъгълник; Симетрала на отсечка; Ъглополовяща на ъгъл; Неравенства в триъгълник.

Качен на:  23 февруари 2009 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Математика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 7 клас
Среден резултат:
25% от 870 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За остроъгълния Δ АВС височините  АА1  и  ВВ1  се пресичат в точка  H  и  АВ1 = ВА1.  Кое от твърденията не е вярно:

2

Точкa Р е от страната АВ на Δ АВС и такава, че АР = 1/3 АВ. Ако точка R  е от отсечката СР и такава, че RР = АР и ∠ ВRС = 90°,  мярката на ∠ РАR е:

   

  

3

Катет на правоъгълен триъгълник е равен на половината от хипотенузата. Ъгълът между височината и ъглополовящата към хипотенузата е:

4

В правоъгълния Δ АВС точка М е средата на хипотенузата АВ. Ако ∠ АВС = 30°, то Δ АМС е:

5

За Δ МNР е известно, че МN = 10 dm, МР = NР = 19 dm. Симетралата на NР пресича бедрото МР в точка Q. Периметърът на Δ МNQ е:

6

Симетралите на страните АВ и ВС на Δ АВС от чертежа се пресичат в точка М и АМ = 5 сm. Дължината на СМ е:

  

 

7

За Δ АВС от чертежа симетралите на страните АС и ВС се пресичат в точка О. Ако ∠ АОС = 150° и ∠ АОВ = 130°, то ∠ АСВ е:

  

  

8

В Δ АВС със страни ВС = а  и  АВ = b от средата М на АС е издигнат перпендикуляр, който пресича АВ в точка R. Периметърът на Δ ВСR е:

9

Ако М е произволна точка от ъглополовящата на ∠ АОВ = 50°, при данните от чертежа намерете ъглите на Δ СМD:

 

 

10

За правоъгълния Δ АВС (∠С = 90°) е известно, че ∠ В = ∠ А - 12°32'. Сравнете страните на триъгълника:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Обобщителен тест на материала от 7 клас
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по математика за седми клас и има за цел да провери придобитите знания на учениците през годината. Съдържа 20 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.
(Лесен)
20
1,285
1
24.04.2009
Тест по математика за 7-ми клас на тема: Сбор от ъгли в триъгълник
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тест по математика за 7-ми клас на тема: Сбор от ъгли в триъгълник. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Много лесен)
10
932
1
19.02.2013
Още тестове по Математика
Правоъгълен триъгълник, за 7 клас
тематичен тест, 20 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
7 кл видове ъгли Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 проглас към евангелието върху форми учтивост към брата си делба триъгълник neravenstva неравенства тест за неравенства ъгли клас върху Азия тест по математика 7 клас симетрала 7-ми клас върху сложно съставно изречение правоъгълен триъгълник с 30 градуса симетрала отсечка тестове по математика за 7 клас правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса тригонометрични неравенства египет 7 клас страната нил математикa ъglopolovqshta тестове за симетрала на отсечка определяне на ъгъл в правоъгълен триъгълник магически триъгълник на банковото дело техническо чертане проектиране точка отсечка равнинни фигури геометрични тела тестове за 7 клас по математика на тема геометрични фигури височина ъглополовяща правоъгълен триъгълник формула за височина в триъгълник Лице на триъгълник четириъгълник и правилен многоъгълник външни ъгли на триъгълник test po matematika za 7 klas NERAVENSTVA