Метрични зависимости между отсечки в окръжност. Хомотетия. Подобност. Задачи върху тема подобие. Права на Ойлер.
Тестът се състои от 20 въпроса и е предвиден за ученици от девети клас, изучаващи математика като профилирана подготовка (второ равнище). Въпросите са от „Метрични зависимости между отсечки в окръжност. Хомотетия. Подобност. Задачи върху тема подобие. Права на Ойлер.”.

Качен на:  01 април 2009 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Математика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
47% от 122 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 25 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дадена е окръжност с хорди AB и CD. АВ пресича CD в точка М. Ако ВМ = 2 см., СМ = 4 см., DM = 7 см., то АВ е:

2

Четириъгълник ABCD е вписан в окръжност. Правите AB и CD се пресичат в точка М, така че CD = 9 см., МА = 10 см., АВ = 3 см. MD = ?

3

През точка Р външна за окръжност са прекарани секателните PFG ( PF< PG ) и PSQ (PS < PQ).  Ако отношението PF:PS е равно на p:q, то PG:PQ е равно на:

4

Допирателната от точка М до окръжност е с дължина а , а радиусът на окръжността е R. Най-голямото разстояние от т. М до окръжността е:

5

Дадена е хомотетия h с център О и двойка съответни точки M и N, като h(M)=N. Центърът О е между M и N, така че MN = 12, OM = 4. Коефициентът на хомотетията е:

6

Периметърът на трапеца ABCD (AB||CD) e 7,2 см и диагоналите му се пресичат в точка О. Да се намери периметърът на четириъгълника, чиито върхове делят отсечките OA, OB, OC, OD в отношение 1:3 считано от върховете на трапеца:

7

Лицата на два подобни многоъгълника са 50 см2 и 32 см2 , а сборът от периметрите им е 117 см. Периметрите на многоъгълниците са:

8

Даден е Δ ABC. MNPQ е вписан правоъгълник, за който знаем, че MNzAB; PzBC; QzAC. Ако AB = 18 см, CD = 9 см (височина) и периметърът на MNPQ e 33 см, то страните на MNPQ са:

9

Лицето на един триъгълник е 80 см2 и всяка от страните му е разделена в отношение 1:2:1, като последователните точки на делене са върхове на шестоъгълник. Лицето на шестоъгълника е:

10

Дадени са два подобни трапеца с дължини на по-големите диагонали 7,4 и 9,6. Средната основа на първия трапец е 10,5, а голямата основа на втория 16. Малката основа на първия трапец е:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Ирационални изрази. Ирационални уравнения
тематичен тест по Математика за Ученици от 9 клас
Тестът е съобразен с учебното съдържание по математика за 9. клас. Включени са 20 въпроса, всеки от които има един верен отговор.
(Труден)
20
738
1
06.02.2009
Тест по физика за IX клас изходно ниво
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по физика за задължителна подготовка и има за цел да провери знанията на деветокласниците в края на учебната година.
(Труден)
14
337
1
27.09.2011
Тест по математика за 9-ти клас над рационални уравнения
тематичен тест по Математика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса с по един верен отговор. Задачите са за ученици от 9-ти клас над раздел "Рационални уравнения".
(Труден)
10
94
1
14.11.2013
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
65
1
06.10.2016
Още тестове по Математика
Еднаквости, за 9 клас
тематичен тест, 24 въпроса
Тест - входно ниво, за 9 клас
входен тест, 16 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения
васил левски като педагог изпитни задачи по електротехника ту информатика върху Word Перпендикулярност на права и равнинаР задачи от 59 олимпиада 2010 София задачи топлообменни апарати изпитни задачи електротехника есе свободна тема богатства спечелиш честност никога немили недраги тема родината отдалече родината отблизо тема поправителен изпит клас зп тестове върху въглеводороди върху народната песен роица братя града градяха подборен прятелството между малкия принц и лисицата проглас към евангелието прекосвачът на граници етюди върху бай ганьо и чуждостта разлика между националните и междунродните правила решение на задачи по геодезия в лту power point prezentaca na tema spin бай ганьо между ориенталското и европейскотоесе евгени онегин сравнение между олга и татяна отражение на хипокинезията върху болките в гърба анали върху цитати на зимни вечери Обобщаващ върху раздел Механика сравнителна характеристика между рамадан и силвина на тема дългът към рода и дългът към сърцето върху дервишово семе методическа разработка на урок тема топлотехника задачи кенгуру 30052008 клас върху форми учтивост перфектните взаимоотношения между родител и дете